Η Εταιρεία

Τι κάνει η SDSC για σας

Παρέχουμε υψηλού επιπέδου συμβουλευτικές υπηρεσίες στον ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με χαρακτηριστικό τον σωστό προγραμματισμό των επιμέρους ενεργειών εντός αυστηρά προκαθορισμένων στόχων και περιορισμών

Η Εταιρεία

Η Εταιρία STRATEGIC DEVELOPMENT SOLUTIONS A.E. (SDSC Α.Ε.) παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνογνωσία υψηλού επιπέδου σε επιχειρήσεις στον ευρύτερο δημόσιο φορέα και σε ιδιώτες, ιδίως σε θέματα διοικήσεως και μάνατζμεντ, μηχανογραφικής οργανώσεως, τηλεπικοινωνιακής υποδομής και εξοπλισμού, χρηματοοικονομικής δομής, οργανογράμματος υπηρεσιών και προσωπικού, στελέχωσης , καθώς και marketing digital.

Στόχος της εταιρείας είναι η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών, δομημένων και σχεδιασμένων ώστε να ανταποκρίνονται με τον καλύτερο και τον πλέον αξιόπιστο τρόπο στις απαιτήσεις και στις ανάγκες των πελατών της.

Girl in a jacket

Δομή

Το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών της STRATEGIC DEVELOPMENT SOLUTIONS A.E. καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αναγκών των οργανισμών δημοσίου και επιχειρήσεων ιδιωτικού φορέα. Η ορθή υλοποίηση τους βασίζεται σε ένα σύνολο σύνθετων δραστηριοτήτων με χαρακτηριστικό τον σωστό προγραμματισμό των επιμέρους ενεργειών εντός αυστηρά προκαθορισμένων στόχων και περιορισμών, σε επίπεδο οικονομικό, χρονικό και διοικητικό. Επιπλέον δραστηριοποιούμαστε στην Σχεδίαση, Ανάπτυξη και Λειτουργία Εξειδικευμένων Συστημάτων Πληροφορικής, τα οποία βασίζονται σε προϊόντα λογισμικού κορυφαίων κατασκευαστών με στόχο την πληρέστερη κάλυψη των αναγκών των πελατών μας.

Υπηρεσίες

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες μας καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών.

 • Υπηρεσίες διοικήσεως και μάνατζμεντ
 • Υπηρεσίες μηχανογραφικής οργανώσεως, τηλεπικοινωνιακής υποδομής και εξοπλισμού
 • Υπηρεσίες οργάνωσης χρηματοοικονομικής δομής, οργανογράμματος υπηρεσιών και προσωπικού
 • Υπηρεσίες Συμβούλου Αξιολόγησης Συγχρηματοδοτούμενων έργων Εθνικής & Ευρωπαϊκής εμβέλειας
 • Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για την Σχεδίαση, Ωρίμανση, Υλοποίηση και Διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων Έργων στο πλαίσιο Περιφερειακών & Τομεακών Προγραμμάτων
 • Υποστήριξη της έναρξης και της λειτουργίας Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων
 • Ανάπτυξη συστημάτων ή/και την επικαιροποίηση Διαχειριστικής Επάρκειας Ν.Π.Δ.Δ και Ν.Π.Ι.Δ
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες στην χρήση, εκμετάλλευση και ολοκλήρωση εφαρμογών πληροφορικής
 • Αξιολόγηση πληροφοριακών συστημάτων
 • Ανάπτυξη websites και portals
 • Mobile εφαρμογές

Επιπρόσθετα, η Εταιρία μας δραστηριοποείται και στον τομέα της Εκπαίδευσης, οργανώνοντας έργα Εκπαίδευσης – Κατάρτισης στελεχών μεγάλων Οργανισμών του Δημοσίου και Εταιριών του Ιδιωτικού.