Καλώς ήρθατε στην SDSC

Στόχος της εταιρείας είναι η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών, δομημένων και σχεδιασμένων ώστε να ανταποκρίνονται με τον καλύτερο και τον πλέον αξιόπιστο τρόπο στις απαιτήσεις και στις ανάγκες των πελατών της, ενώ έχει καθιερώσει και θέσει σε εφαρμογή Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης βάση των γενικών απαιτήσεων του Προτύπου ISO 9001:2015

Μάθετε Περισσότερα

Οι κυριότερες υπηρεσίες μας

H SDSC - Strategic Development Solutions A.E., καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αναγκών των οργανισμών δημοσίου και επιχειρήσεων ιδιωτικού φορέα.

Υπηρεσίες διοικήσεως και μάνατζμεντ

Υπηρεσίες μηχανογραφικής οργανώσεως

Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης

Υπηρεσίες οργάνωσης χρηματοοικονομικής δομής